Öksürük İçin Şifa Duası

Her türlü hastalığın şifası mutlaka vardır. Şifası olmayan tek bir şey vardır oda ölümdür. Hastalandığınızda tedavi olunuz emrini islam vermiştir. Ancak tedavi ile birlikte Dua etmek ve asıl şifanın gerçek sahibinden şifa dilemek gereklidir. Öksürük gibi ciddi olan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bu hastalık için ve aynı zamanda başka hastalıklar için okunan bazı duaları buradan okuyabilir ve cenabı haktan şifa dileyebilirsiniz. Unutmayın dua ne kadar samimi edilirse o kadar etkili ve icabet edilecektir. Allah bütün şifa bekleyen hastalarımıza şifalar ihsan eylesin.

Öksürükten kurtulmak için dua

Aşağıdaki âyet-i kerîmeler 3'er kere okunur.

Bismlllâhirrrahmâni'rrahlm. "Ve yeşfl sudûre kavmin müminin. Ve şifâün limâ fissudûri ve hüden ve rahmetün li'l-mü'minin. Fini şlfâün linnâsi inne fi zâlike le âyeten li-kavmin yetefek-kerûn.Ve nünezzilü mine'l-Kur'âni mâ hüve şifâün ve rah-metün li'l-mü'minîn. Ve izâ meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve li'l-lezhine âmenû hüden ve şifâün.

Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Kul len yusîbenâ illâ mâ keteb, allâhü lenâ Hüve Mevlânâ, ve 'alellâhî felyetevekkeli'l-mü'minûn (Tev-be,51)

Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve in yemseskallâhü bidurrin felâ kâşife lehû illâ Hüve, ve in yüridke bi hayrir felâ radde lifadlihî, yu-sîbü bihî men yeşhaü min 'ibâdihî ve hüve'l-Ğafû-rur'r-Rahîm." (Yûnus, 107)

Bismillâhirrrahmânirrahîm. "İnnî tevekkeltü 'alallâhi Rabbî ve Rabbiküm vemâ min dâbbetin illâ Hüve âhizün binâsıyetihâ inne Rab-bi 'alâ sıratın müştekim." (Hûd, 56)

Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Ve ke'eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rizkahâ Allâhü yerzukuhâ ve iyyâküm ve Hüve's-Semi'ul-Alîm."
(Ankebût, 60)

Bismillâhirrrahmânirrahîm. "Mâ yeftehıllâhü linnâsi min rahmetin felâ mümsi-ke lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû mim ba'dihî ve Hüve'l-Aziz'ül-Hakîm." (Fâtır, 2)

Bismillâhirrrahmânirrahîm.
"Ve lein se'eltehüm men halekâ's-semâvâti vel'ar-da leyekûlunnallâhü, kul efereeytüm mâ ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bidurrin hel hünne kâşife-tü durrihî ev erâdenî bi-rahmetin hel hünne mümsi-kâtürahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkelü'l-metevekkilûn." (Zümer, 38)

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Öksürük İçin Şifa Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları